We would love to work with you.

YangZhong Rubber & Plastic Co., Ltd

Address: 688, Taiping Industrial Zone, Youfang County, Yangzhong City, Jiangsu Province

Lim (Mr/he)

Email:  [email protected]

             [email protected]

WeChat: (0086)13851643358